OFICIALI MOKYMŲ PROGRAMA seminaras

Laisvasis mokytojas - Švietimo ir mokslo institucijų registre esu užregistruota kaip laisvoji mokytoja, turinti teisę teikti švietimo paslaugas (pridedamas registro išrašas).

Oficiali programa - visi mano organizuojami mokymai vykdomi pagal mano – kaip laisvojo mokytojo – Švietimo informacinių technologijų centre (Centras tiesiogiai pavaldus LR švietimo ir mokslo ministerijai) patvirtintas ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre užregistruotas programas (vadovaujantis LR Švietimo įstatymo bei LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-547).

- Permanentinio makiažo mokymo programa
Programos kodas 223000274

- Microblading mokymo programa
Programos kodas 223000275


Programas galite rasti adresu www.aikos.smm.lt - Registrai - Neformaliojo švietimo programos


Baigusiems mokymus išduodami Sertifikatai, patvirtinantys, kad mokinys sėkmingai baigė neformaliojo švietimo Permanentinio makiažo arba Microblading mokymo programą ir turi teisę teikti šią paslaugą.


*Formalus ir Neformalus švietimas. Paprasčiau kalbant formalusis švietimas yra atliekamas visose bendrojo ugdymo mokyklose, aukštosiose mokyklose, profesinėse mokyklose, kolegijose; neformalusus švietimas sudaro sąlygas tubulinti jau įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų kvalifikacijų, į šią švietimo sritį patenka ir permanentinio makiažo bei microblading mokymai.