INDIVIDUALŪS MiCROBLADING MOKYMAI

Galite pamatyti nuotraukas iš mano mokinės Rasos individualių bazinių microblading mokymų.
Įkeliu ir pirmuosius jos atliktus microblading, kuriuos ji atliko mokymų metu. Darbai iš tiesų puikūs, tokiu rezultatu gali džiaugtis toli gražu ne kiekvienas pradedantis.

Esu tikra, kad Rasai puikiai seksis darbuotis ne tik dėl jos kruopštumo ir užsispyrimo, bet ir dėl įgimto talento. Jeigu tik galima taip būtų pasakyti - microblading įrankis tiesiog puikiai limpa jai prie rankų.

Individualių mokymų metu vyksta teorinė dalis, dėstoma koloristika, dirbama ant dirbtinės odos ir vyksta viena demonstracija ant modelio, kurią atlieku aš, o mokinys jau kitos dienos metu praktikuojasi ant keturių modelių! Modeliai parenkami skirtingo amžiaus ir skirtingo odos tipo.

Daugiau informacijos apie mokymus www.agnietepermanent.lt/mokymai

Visas mokymų programas ir kainas galite rasti Būsimuose mokymuose.