Microblading training Oslo for Groups

Lietuvių kalba skaitykite apačioje.

ENG
BASIC TRAINING is for beginning masters who want to learn how to perform the microblading procedure. The training is organized by Cinderella Beauty school. The training is led by master Agnietė. For registration, apply for email info@cinderella.lt, tel. +370 645 61248 Date - ask organizer, info@cinderella.lt tel. +370 645 61248 Duration - 2 days Price 1200 euros. The price includes a starter kit (holder, anesthetic, various color pigments (phibrows), a set of different blades, a special pencil, ruler, artificial leather for practitioners) Group of 4-8 students. All trainings are organized according to official, accredited programs. You can find them at www.aikos.smm.lt, Microblading Program Code 223000274. For more details, see Training - section - Official Training Program. PROGRAM (theoretical + practical part): The theoretical part essentially examines: (1 day) - Microblading Basics: - Dermatology (skin structure, types). - Contraindications - A brief overview of the technique (using a holder, microblading tools, pigments, etc.). - Face shaping analysis (eyebrow shape selection for different facial types). - Ratio Divaider and the classic measuring tape. - Preparation for the procedure, Hygiene norms requirements. - Anesthesia - Colorimetry (individual color selection, color types, mixing of colors, formulas, color selection for fixing the permanent makeup of (blue, reddish, purple) permanent makeup). - Extremely fast filling up (accelerates the procedure three times). - Microblading techniques (work on artificial skin).
(2 day) Practical part is carried out: customer's skin analysis, drawing with special tools, color selection and mixing, microblading with master supervision. - 2 microblading eyebrow procedures on the model.

LT

BAZINIAI
 mokymai  - skirti pradedantiems meistrams, kurie nori išmokti atlikti microblading procedūrą. 

Mokymus organizuoja Cinderella Beauty school 
Mokymus veda meistrė Agnietė.

Dėl registracijos kreiptis el. paštu info@cinderella.lt, tel. +370 645 61248

Data - Vasario 12-13 d.
Trunka 2  dienas.
Kaina 1150 euru. Į kainą įskaičiuotas startinis priemonių rinkinys (laikiklis, anestetikas, įvairių spalvų pigmentai (phibrows), skirtingų peiliukų rinkinys, specialus pieštukas, matuoklis, dirbtinė oda praktikai)
Grupė 4-8 mokiniai.

Visi mokymai organizuojami pagal oficialias, akredituotas programas. Jas galite rasti www.aikos.smm.lt , Permanentinio makiažo programos kodas 223000275Išsamiau skaitykite skiltyje Mokymai - skiltyje - Oficiali mokymo programa.

MOKYMŲ PROGRAMA (teorinė + praktinė dalys):

Teorinės dalies metu iš esmės nagrinėjama:

(1 diena) 
 • Microblading pagrindai:
 • Dermatologija (odos sandara, tipai).
 • Kontraindikacijos.
 • Trumpa technikos apžvalga (naudojamas laikiklis, microblading priemonės, pigmentai ir kt.).
 • Veido formų analizė (antakių formų parinkimas skirtingiems veido tipams).
 • Mokoma naudotis "Ratio divaideriu" bei klasikine matavimo liniuote.
 • Pasiruošimas procedūrai, Higienos normų reikalavimai.
 • Anestezija.
 • Koloristika (individualus spalvų parinkimas, spalvų tipai, spalvų maišymas –formulės, spalvų parinkimas netinkamai atlikto (pamėlynavusio, paraudusio, violetinio) permanentinio makiažo taisymui).
 • Ypač greitas plaukelių užpildymo dažais metodas (tris kartus pagreitina procedūros atlikimo laiką).
 • Microblading plaukelių įpiešimo-išpynimo metodika ir būdai (darbas ant dirbtinės odos).
(2 diena)

Praktinės dalies metu atliekama: kliento odos analizė, piešinio piešimas specialiomis priemonėmis, spalvos parinkimas ir sumaišymas, microblading atlikimas su meistro priežiūra. 
 • 2 microblading antakių procedūros ant modelio.